Om projektet

Forskargruppen inom Bankeryds hembygdsförening arbetar med att presentera ortens torp och backstugor på internet. Vi utnyttjar de torpinventeringar som gjorts tidigare och kompletterar med bilder, gps-koordinater och eventuella berättelser om torpen. Arbetet beräknas pågå under en längre tid, men kan hela tiden följas på denna sida.

Ortens banvaktstugor visas under den fiktiva roten Järnvägen.