Backstugan 173 Skogen

under Tornaryd i Tornaryds rote

Lämningar finns ej