Torpet 172 Hörnet (Petersberg)

under Tornaryd i Tornaryds rote

Vägen där Hörnet ligger kallas idag för Stora Landsvägen (eller Gamla Falköpingsvägen), det var en viktig led från Västergötland till Jönköping, det var inte bara Eriksgatan som gick fram här utan också foror av kreatur som skulle till marknaden i Jönköping. Vägen var oftast kantad av gärdesgårdar, det hände vid en gristransport att en gris lyckades smita iväg och hur de letade så var grisen borta. Tiden gick och en dag trodde torparen på Hörnet inte sina ögon, ur skogsbrynet och fram till torpet kom en sugga med en hel rad små kultingar efter sig, gissa att de blev väl mottagna. Berättat av Karl Erlandsson.