Torpet 151 Berghem

under Skirebo i Tornaryds rote

Här bodde förr "skarpskytte" Kalle, han var ett original och tjänstgjorde som sin tids arbetsförmedling. Mot en ringa penning förmedlade han städsel av pigor och drängar. Sin titel hade han inte fått för sin skjutskicklighet, utan för en kostym som han lyckats få i skarpskytterörelsen (enligt Henning Svensson)