Backstugan 98 Granen

under Krabberyd i Tornaryds rote

Bilden anger trolig plats i åkerkanten utmed ”kvarnavägen”. Ur protokollsbok för Bankeryds församlings kommunalstämmor 1864; Backstugumannen Jonas Pettersson från Krabberyds ägor hade begärt att få inflytta till fattigstugan, alldenstund hans tillgångar nu är slut och han av ålderdom och bräcklighet är alldeles ur stånd att hjälpa sig själv, vilken begäran bifölls och skulle hans stuga och övriga tillhörigheter på auktion försäljas, jorden bortarrenderas och utflytande medel till fattigkassan redovisas. År 1870, efter att ha flyttat in 1861, flyttade skomakare Johan Gustafsson och Ottiliana Abrahamsdotter till Johansberg i Skirebo, samtidigt dog parets tre barn i samma vecka i scharlakansfeber. Till vänster om Kvarnavägen på bilden finns en del huggna stenar som kan ha haft med Granen att göra, övriga lämningar har ej stått att finna