Backstugan 97 Dungen

under Krabberyd i Tornaryds rote

Inga lämningar. Backstugan Dungen har legat någonstans på höjden bakom denna stuga.