Backstugan 94 Stampen

under Klerebo i Tornaryds rote

Stampen var en vadmalsstamp. Inga lämningar finns. Eventuellt har stugan legat under vatten.