Torpet 90 Bruket

under Klerebo i Tornaryds rote

Lägesanvisning Ingvar Larsson. I bildens nedre högra hörn har smedjan/sliperiet varit belägen, där har Ingvar Larsson funnit ett antal sandstenar med sliprännor. I skogen finns stenar från en trolig husgrund.