Gården Klerebo

under Tornaryds rote

Det finns inga lämningar från varken mangårdsbyggnad eller ekonomibyggnader. Ladugården var belägen mitt på åkern, mangårdsbyggnaden och övriga byggnader i bildens högerkant alldeles intill nuvarande dammfäste.