Torpet 52 Smedstorp

under Domnaryd i Tornaryds rote

Från 1791 bor Torparen Anders Andersson, f. 1764 och hustrun Catrina, f. 1754 på torpet. Catrina dör 1828 och Anders 1838. Från 1836 bor Torparen Johan Pettersson, f. 1798 och hustrun Cajsa Andersdotter, f. 1781 på torpet. Cajsa dör 1847. Johan bor där till 1852. Torpet övergår till backstuga kring 1848 År 1848 flyttar Johannes Johansson, f. 1797 och hustrun Maja Andersdotter, f. 1797 in från Backstugan Lottebo och bor på Smedstorp till 1858 då de flyttar till Algutsryd, Ledstugan. Smedstorpet verkar ha existerat mellan åren 1791 och 1858.