Gården Domnaryd

under Tornaryds rote

Domnaryd Norrgård och Domnaryd Södergård