Backstugan 44 Högåsen

under Bosaryd i Tornaryds rote

Ur kommunalstämmoprotokoll 1892; väcktes frågan om bostad åt pigan Emma Petersdotter på Högåsen, då stugan där hon bor icke längre får stå kvar. Då sjukvårdssoldaten August Storm från Kärnekulla misstänks vara far till Emmas i Högåsen yngsta barn, hade fråga framställts huruvida i församlingens intresse stämning skall uttagas å nämnde Storm för att av honom utfå fostringshjälp. Stämman uppdrog åt kommunalordföranden Hagelin i Sjövik att i denna sak handla efter gottfinnande och till församlingens bästa. Ur kommunalstämmoprotokoll 1897; stämman gillade nämndens förslag att utackordera gossen Karl Pettersson i Högåsen, då han när modern vistades mest borta från hemmet, svårligen kunde erhålla den vård och tillsyn han behövde för att kunna utvecklas. Ur kommunalstämmoprotokoll 1899; Erik Efraim Pettersson från Högåsen utackorderades till skomakaren Oskar Berglund i Granshult.