Soldattorpet 43 Hällefors

under Bosaryd i Tornaryds rote

Grund för lägesbestämning, utpekat av Åke Alnervik, samt äldre karta. Byggnaderna var belägna på mark som nu är åker. Rester bestående av sten o tegel funna i sluttningen ner mot dammen. Under perioden 1830-1850 finns inget folk antecknat på torpet, 1857 blev husen uppbyggda och inredda så att soldaten kunde flytta in, enligt kontrakt. Hellstrand hade då tjänat för roten sedan 1852, kanske hade torpet brunnit? 1882 fick torpet kakelugn, arbetslön till murarna 5 kronor samt mat 1 kr o 50 öre. Hela räkningen tillsammans med material gick på 34 kronor och 47 öre som stam- och strörotar fick betala. Soldaten var då Emil Klein, han kom från Västerlid i Habo där han var dräng och hette då Johan Emil Larsson, han blev siste soldaten på soldattorpet Hällefors, utflyttade till Svinhaga med familj 1902. Torpet reparerades 1901 för 65 kronor, därav golvbräder 33 kronor och 500 fyrtumsspik 2 kronor. Torpet beboddes sedan av torpare till 1919. Enligt Åke Alnervik bodde så kallade vattenrallare på torpet när den större Klerebodammaen byggdes omkring 1920. Soldatladugården lär ha flyttats till gården och blivit vagnsbod. Stugan som var av timmer plockades ner och fick bilda stommen i huset Furulund i Granshult. Soldattorpet kom i dagligt tal att kallas Kleinatorpet efter soldaten Klein.