Backstugan 41 Stubben

under Bodh i Tornaryds rote

Inga lämningar finns. Från 1840 års sockenstämmoprotokoll får vi veta att Stina Tenggren intogs bland fattighjonen och Stubben försåldes genom auktion. Stubben gick för 13 riksdaler och pengarna tillföll fattigkassan.