Soldattorpet 40 Lid

under Bodh i Tornaryds rote

Lid var ett soldattorp. En av soldaterna var Johannes Magnus Ågren, f 1858 i Hylletofta. Tillsammans med hustrun Josefina Christina Lorentzdotter, f 1853 i Reftele, fick paret tre barn, som dock alla avled i späd ålder, de två äldsta blev endast 3 timmar gamla - båda blev nöddöpta av jordemor (barnmorskan) - det tredje barnet levde i tre månader! Före detta soldaten Hans Gustaf Styf, f 1812 i Bondstorp, bodde i Lid med fru och tre söner. Han åtog sig att lägga ringmuren kring kyrkan år 1865, för detta fick han 62 öre per aln. Muren skulle vara 2 ¼ aln i botten och 2 aln hög. Stenen fick han ditkörd. Familjen Styf flyttade in i stugan 1866 från Habo och flyttade vidare till backstugan Skogslund under Bodh 1869. Stugan vid Lid flyttades 1916 till Bankerydssidan av Aledal, av änkan Hilda Kristina Isakson och fick namnet Skogshyddan. I ett uthus startades senare tillverkningen av fågelringar.