Backstugan 39 Hällstorp

under Bodh i Tornaryds rote

Siste ägare var fd faktorismeden Johan Abraham Nyrén, f 1827 i Hakarp med hustru Maria Beata Ousbeck, f samma år i Månsarp. I stugan bodde även tre söner och en dotter. Nyrén flyttade 1885 från Nyhemmet, Bodh till Hällstorp. När paret 1912 flyttade till Hakarp stod stugan tom. Till stugan hörde också en smedja som fanns kvar till 1939. Stugan Hällstorp  i Bodh monterades ner när Bodhs missionshus byggdes och flyttades då till Ängsgatan 12 i Bankeryd av en grosshandlare Alfred Björk, där Ingrid Wendel senare blev ny ägare. Huset fick det nya namnet Björkebo, men revs på 1990-talet. A S Suneson skriver om husen i Bankeryd: Alla gamla stugor i socknen äro som stöpta i ett mått, antagligen byggda i ett svep i någon god konjunktur. Jag nämner spökstugan i Göransberg, Ljungs i Granshult, Anderssons i Kolaryd, Nyréns i Bodh, Nydéns i Granshult - alla med farstudörr litet åt vänster med kammare eller klädkontor bakom dörren i hörnet. Man lägger särskilt märke till dubbeldörrarna som vackert fodrats och äro i varje halva försedda med en litet fönster. Eller är fönstret över dörren. Suneson anger också att Bankeryds kyrkstallar en tid stått på Nyréns tomt. Det finns inga lämningar efter stugan i Bodh och marken är numera odlad.