Backstugan 37 Björkelund

under Bodh i Tornaryds rote

Stugan ligger på ursprunglig plats. I stugan bodde torparen Moberg. Han svarvade små saker i trä, som hängare. Han tillagade också en tjärsalva som användes av både folk och djur. Mobergs hustru hade varit på sjukhuset och fått en provkur. För detta ville sjukhuset ha betalt. Moberg hade inga pengar och fick därför sälja både stuga och sitt lilla bohag. Sockenstämman beslöt därför 1886 att hjälpa Moberg att få fullt fattigunderstöd.