Backstugan 38 Bäckastugan

under Bodh i Tornaryds rote

Stugan låg i sluttningen med en liten bäck nedanför. Några grundstenar syns fortfarande på platsen. Det sägs att denna stuga flyttades till Bankeryds Stom, där den behöll namnet Bäckastugan.