Gården Bodh

under Tornaryds rote

I Bodh finns två gårdar; Almfors’ och Florins