Torpet 120 Stubbhagen

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Stugan ligger kvar på ursprunglig plats.