Torpet 121 Sörängen

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Enda lämning som finns är syrener som växer vid sidan i allen, torpet har legat på åkern. Sörängen nämns redan i Bankeryds äldsta husförhör 1771-90. Flickan Maja Lisa Andersdotter, 14 år, från Sörängen, Månseryd, omkom sommaren 1831, i samband med ett stort skyfall i Jönköpingstrakten där kvarnar, hus och broar följde med vattenmassorna.