Torpet 118 Rödjorna

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Stugan och ladugården ligger kvar på ursprunglig plats.