Torpet 116 Norrängen

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Stugan ligger kvar på ursprunglig plats.