Kvarnen 122 Kvarnen

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Detalj ur karta från år 1816, mitt i bild ses från vänster gårdens ekonomibyggnader, sedan mangårdsbyggnaden med flyglar, därefter en mindre damm och ytterligare till höger mitt i ån en byggnad och ytterligare en byggnad vid sidan, dessa senare är Qvarnen.