Torpet Hästhagen

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

OBS Detta är ett möjligt läge, det finns bevisligen lämningar. Brunn och bebyggelselämningar. Brunn funnen enligt bild, området tätbevuxet. Ur kommunalstämmoprotokoll 1853; Pigan Maja Jönsdotter får hjälp ur fattigkassan för sig och sitt 5-åriga barn.