Backstugan 113 Broby

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Lämningar finns ej. Enligt Henrik Ågren kan stugan ha legat där nya vägen dragits. (Numera äldre vägen!) Gamle mannen Peter Sabel i Broby under Månseryd, beviljades av fattigveden årligen ¾ dels famn. Backstugan uppsatt år 1826.