Backstugan 112 Betlehem

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Lämningar ej funna. Senare mejeriet under Månseryd. Under andra världskriget användes planen invid Björnebergsvägen av de då gengasdrivna bilarna för skötsel av gengasaggregaten. Förutom Betlehem användes flera andra bibliska ortnamn på torp i både Sverige och Finland, t.ex. Emmaus, Jeriko, Jerusalem, Kanaan och Kapernaum, dock inget mer i Bankeryd.