Backstugan 111 Altona

under Månseryd i Tokeryd/Månseryds rote

Låg vid Månseryds bensinstation. Inga lämningar är funna. Altona var en stor dansk hamnstad vid floden Elbe. Staden hade en stor judisk befolkning. Den införlivades med Hamburg först 1937. Andra utländska ortnamn/landsnamn, som använts på torp i Bankeryd är; Betlehem, England och Amerika