Backstugan 156 Millhemmet

under Stibberyd i Svinhaga/Sjöviks rote

Lämningar finns ej. Stugan låg vid södra åkerkanten, där bilarna parkeras på den gamla vägsträckningen. Stugans förste innevånare hette Johannes Miller, han inflyttade år 1834. Efter Millers död år 1860, bosatte sig före detta soldaten Anders Waldo med familj i stugan. Familjen hade tre barn varav en dotter åkte till Amerika år 1883. Efter hustruns död levde Waldo ensam i många år i stugan. Han var trätoffelmakare men inkomsten var dålig, för att dryga ut den magra kosten fiskade Waldo ofta i Tranebosjön, fisken saltades och röktes för kommande behov. Karl Erlandsson på Sjövik har berättat att han i unga år tillsammans med en kamrat fick se hur en flock kråkor skränade och slogs omkring Millhemmets skorsten. Pojkarna förstod varför, Waldo rökte fisk i den öppna spisen, som för övrigt var den enda eldstaden i stugan, fisken gillrades upp på en stake i rökgången och sedan eldades på härden. Stugan var låg och kråkorna nådde fisken, Waldo varskoddes och kråkorna blev bortmotade. Av stugan är alla rester borta. Ur sockenstämmoprotokoll år 1840; Hjälp beviljades för hustrun Katarina Andersdotter Miller på Stibberyds ägor för den förlust av åtskilliga kläder som blivit henne frånstulen, tillät man en lista för insamling av frivilliga gåvor får uti socknen utgå vid tillfälle då några medel uppbäres. År 1857, gamle Miller i Millhemmet har helt förlorat synen, hans hustru var för gammal för att sköta mannen, det blev fattigstugan. År 1859, den blinde Millers hustru kan nu ej sköta sig själv utan får flytta till sin gubbe i fattigstugan. Ur kommunalstämmoprotokoll 1890, förre soldaten Anders Waldo från Stibberyd uppvisade 3 st rävskinn som blivit skjutna inom socknen och blevo öronen av desamma avklippta och intyg lämnat.