Backstugan 155 Källeberg

under Stibberyd i Svinhaga/Sjöviks rote

Ur sockenstämmoprotokoll 1852: Till understöd för Anders Lorentzons barn på Källeberg, beviljade församlingen att av säd och potatis skulle de vid nästa fattigdelning och tills vidare något meddelas i mån av tillgång. År 1858, Anders Lorentzon på Källeberg bad om bidrag till sin stora familj, hustru och 6 barn, det blev 10 riksdaler och spannmål. Samma år, som sköterska i fattigstugan antogs pigan Lovisa Lorentzon under Stibberyd vilken socknemännen ansåg vara tjänlig och passande. I årlig lön bestämdes för henne 35 riksdaler, 33 ½ öre att ur fattigkassan utbetalas. Helst hon härigenom blir bunden till stället och dessutom har ett yngre barn att lämna vård och tillsyn. År 1860, Anders Lorentzons hushåll skulle få sig tilldelat 1 riksdaler i månaden tills vidare, gästgivaren Magnusson i Drösphult åtog sig att utlämna detta. Ur Tveta härads dombok på 1840-talet: Det hade varit storyste på Granbäck, många fina ostar låg förvarade i en byggnad på gården. En dag hade det varit en tjuv framme och tagit nästan alla. Vem tjuven var misstänktes av flera, han hade varit synlig i närheten med häst och vagn, det var Anders Lorentzon från torpet Källeberg under Stibberyd. Ägaren till ostarna uppgav en förlust av minst 14 skålpunds vikt vardera. Kronolänsman Agelii med medhjälpare uppsökte Lorentzon hemma på torpet men han förnekade att ha haft med stölden att göra. Länsman tyckte sig känna ostlukt och gick direkt till fru Lorentzons säng, där låg ett stort antal ostar och Lorentzon fann det för gott att erkänna. Många ostar fattades och dessa hade gömts på annat håll, dottern i huset visste var de fanns och talade villigt om gömstället, Anders Loretzons far hade också varit med om stölden, de övriga i familjen förnekade att de visste att ostarna var stulna. Domen blev att far och son skulle böta det tredubbla värdet med 86 riksdaler och 3 skilling, eller om tillgång brister undergå 21 dagars fängelse på vatten och bröd, samt skriftas i församlingskyrkan och att båda var för sig skall ersätta ostarnas värde på 28 riksdaler och 32 skilling.