Gården Stibberyd

under Svinhaga/Sjöviks rote

Stibberyd bestod på 1600-talet av dels ett kyrkohemman och dels ett kronoskatte rusthåll, som tillhörde Bankeryd. År 1841 såldes Stibberyd till innehavaren av Drösphult. Ingår därför numera i Drösphults gård, Järstorp.