Torpet 146 Västerås

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Torpet ligger kvar på ursprunglig plats. Torparparet på Västerås Johan Andersson och Johanna Katarina brukade Västerås i cirka 30 år. Därefter på Tunabo 1894-1899, sedan på Johansberg, Skirebo 1899-1910, därefter bosatte de sig på Anneberg, Svinhaga. Johanna dog 1913 och lär på senare år ha drabbats av en konstig sjukdom, då hon låg till sängs utan att direkt vara sjuk, men när Johan någon gång gick bort, såg grannarna henne ofta ute. (Enligt Erlandsson)