Backstugan 143 Sörhagen

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Lägesbestämning äldre karta. Här bodde skomakare Johan Emil Flod och hans hustru Ida Josefina Johansdotter, födda 1860 respektive 1865. I stugan föddes parets 10 barn. Backstugan hade ko och gris. Flods bodde kvar till 1933.