142 Skolhuset

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Lägesbestämning äldre karta. Huset skall ha legat till vänster om vägen mitt emot stolpen. Den gamla sockenstugan vid kyrkan revs och blev uppförd som skolhus på väster. Huset användes också för söndagsskola, missionsauktioner väckelserörelsens samlingar med predikanter från bl.a. Jönköpings missionsförening. När skolhuset revs hölls samlingarna i privata bondehem, t.ex. Sjöviksgårdarna, men flyttades till missionshuset Betania vid Domnaryd när detta byggdes 19??.