Torpet 139 Sjöbo

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Lägesbestämning äldre karta. Torpet har legat på åkern, lämningar finns ej. Hedda Schilt, soldatänka, vävde band, flätade strumpeband och arbetade med diverse andra handarbeten som hon sålde. Stugan revs 1907 och flyttades till Jönköping och blev stallbyggnad. Ur kommunalstämmoprotokoll år 1887. Till att uppbära Sandvallska donationsfondens ränta för året ville stämman föreslå gossen Emil August Andersson från Sjöbo. År 1889, till att uppbära Sandvallska donationsfondens ränta för året ville stämman föreslå flickan Teckla Andersdotter från Sjöbo. På Sjöbo bodde en man som var bökare, det vill säga laggkärlstillverkare. Han tillverkade snuskuttingar som sedan såldes till snusmakare Westman i Jönköping. Han kallades för Bökare-Anders. Ur Domboken 1903, Tunnbindaren Anders Svensson har erhållit fullt fattigunderstöd och inflyttat i fattighuset och härmed överlämnat all sin egendom till Bankeryds fattigvårdsstyrelse. Vid auktionen på torpet Sjöbo blev högsta budet på stugan (husen) 171 kronor och 25 öre, August Carlsson från Jönköping var köpare. Stället skulle rivas eller flyttas och planen skulle vara avröjd.