Backstugan 141 Sjöåsen

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Lägesbestämning äldre karta. Lämningar finns ej. Ur sockenstämmoprotokoll år 1850; till uppfostringshjälp för Peter Malmkvists dotterdotter i Sjöåsen under Stora Svinhaga beviljades 3 riksdaler.