Torpet 138 Rydala

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Ligger kvar på ursprunglig plats. Ur kommunalstämmoprotokoll 1875; Skomakare Karl Magnus Lindkvist från Rydala förevisade skinnen efter 4 rävar, varpå öronen inför stämman avklipptes och intygades att dessa rävar hade blivit fångade på nämnda hemmans ägor. År 1889, seminaristen Gustaf Adolf Jansson från Rydala, som nu saknar nödiga medel att fullända sina studier vid seminariet i Göteborg, hade vänt sig till församlingen med bön om hjälp. Stämman beslöt enhälligt att lämna honom borgen å ett penninglån om 500 kronor jämte ränta därå tills Jansson finge anställning och kunde inbetala nämnda summa, dock mot det villkor att Jansson icke bekomme penningarne fortare är kvartalsvis under 2 års tid räknade från den förste sistlidne juli. År 1980, Rydala är nu sommarställe och bra underhållet.