Torpet 137 Nydala

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Lägesbestämning äldre karta. Har legat på åkern, lämningar finns ej. Omkring 1890 såldes torpet Nydala och lades till Göransberg, husen revs och marken plöjdes. Här bodde i början på 1800-talet en trädgårdsmästare, som drog upp körsbärs- och fruktträdsplantor, många planterades i Skirebo och Svinhaga. På torpen utmed Falköpingsvägen stod träden kvar på 1930-talet.