Backstugan 135 Lillåsen

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Lägesbestämning enligt äldre karta. Lämningar finns ej. Lillåsen var ett torp under Sjövik beläget cirka 100 meter från vägen på den ås som går mellan åker ocsh skog. På torpet levde ända in på 1900-talet en kvinna som kallades madam Ljunggren, hon o hennes man hade en gång ägt Sjövik, Hagelins gård, men de hade kommit på obestånd och blivit tvungna att sälja gården. På hennes kläder och spetsschalar märktes att hon hade skådat bättre dagar än de hon fick uppleva på sin ålderdom. Madam var en hetlevrad och ombytlig kvinna, ibland var hon mjuk och len i rösten och åkallade Gud men stundom svor hon och förbannade. När hon skulle gå bort brukade hon slå på en bunke samt hojta och skrika för att skrämma räven så att denne under hennes bortovaro inte skulle våga sig fram för att ta hennes hönor. Eftersom torpet låg nära landsvägen kunde hon inte undgå att få besök av ”landsvägens riddare”. Skulle någon av dem bli närgången drog hon dock fram en meterlång järnklinga med träskaft, ett försvarsvapen som hon själv låtit göra och som säkerligen väckte respekt. Prosten Syrén lär en gång ha besökt madam iklädd gula skor. Hon hade aldrig förr sett en sådan skofärg, varför hon for ut i smädelser och sade: "Är du så förbannat snål så att du inte har råd att borsta dina skor. Sätt upp fötterna så skall jag borsta skorna åt dig, de ser ju ut som rävar." Slutet blev tragiskt, i brist på ved bröt hon först loss väggpanelen och eldade med den, sedan började hon bryta upp golvet och när socknens män kom för att hämta henne till fattigstugan, fanns det golv bara under hennes säng. Hon ville trots misären ej följa med till fattigstugan utan blev fullständigt vild. För att få med henne blev sockenmännen tvungna att sätta in henne i en spjälbur och spjälorna spikades fast. Detta har berättats av Arvid Isaksson för Sven Jansson. Madam flyttades med våld till fattighuset år 1905, förklarad sinnessjuk och våldsam och fick sitta i sin bur. Hon dog 1907 på ”asylen” i Vadstena.