Backstugan 136 Läsäng

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Abraham Andersson på Läsäng kallades fat-Abram för han tillverkade och sålde fat. Ur protokoll 1843; Abraham led av ögonsjukdom och var ur stånd att försörja sig själv. Han skulle få någon hjälp efter tillgång. År 1849 berättas det om två olika hushåll i Läsäng, som förde ett oordentligt leverne. 1853 heter det om flickan Maria i Läsäng, att hon för sin skolgång fick rätt att få del av fattigutdelningen, dessutom skulle hon få 1 klänning, 2 lintyg och 1 par skor. Ur kommunalstämmoprotokoll 1854; Abraham Andersson i Läsäng beviljades att tills vidare få inflytta i fattigstugans kök mot erläggande av 1 riksdaler i kvartalet till fattigkassan. Någon ved beviljades inte och tillhölls han allvarligen att föra ett stilla och fridsamt liv samt icke giva anledning till gräl och osämja.