Torpet 147 Hundåsen

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Omtalat som torp i fastebrev 1563, i skatteregistret 1571 står Hundåsen öde. År 1698 antecknas stället som öde men då är det ödehemman. Hundåsen benämns också för Husåsen. Inga rester av stället finns men en grävd grop som enligt Erlandsson varit källa. Vid utgrävningar på platsen inför den nya sträckningen av väg 26/47 hittades föremål i brons som visar att platsen varit bebyggd sedan 400-talet.