Torpet 134 Högalund

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

De sist boende på Högalund var torparen Karl Gustaf Karlsson Kort med familj. Därför nämndes stället som ”Kortens”. Stugan flyttades till mitt emot Nicklassons gård i Sjövik. En av Kortens döttrar, Signe född 1889, fick som premium i skolan vid 11 års ålder 2 plantor av körsbär, dessa planterade hon vid hemmet Högalund. År 1975 är träden stora och står som ett ärominne av torpet där nu bara grundrester finns kvar. Många fåglar har här genom åren haft gott om föda. I många år var Signe föreståndare på Elsa Borgs hem på Vita Bergen i Stockholm för sämre bemedlade kvinnor.