Torpet 132 Flötteryd

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Alt Flytteryd Backstugan låg utmed vägen vid en ravin. Det finns inga lämningar, men här finns fortfarande körsbärsträd, rosor, vinbärsbuskar och gott om nässlor. Utmed vägen finns också gränsstenen som markerar att här tar Sjöviks ansvar vid. (Utmärkt på raa.se med nr R 45, L1974:2285)