Backstugan 131 Björkelund

under Sjövik i Svinhaga/Sjöviks rote

Lägesbestämning från äldre karta. Johan var före detta torpare under Sjövik, stället hade ko o gris. Sönerna reste till Amerika men dottern Sanna skötte föräldrarna till deras död. Stugan såldes och flyttades till Risbrodammen som sommarställe på Lindblad, Göransbergs mark.