Backstugan 166 Sandhemmet

under Lilla Svinhaga i Svinhaga/Sjöviks rote

Läget fastställt av Nils Lundqvist och äldre kartor. Mindre tegelskärva funnen. Lämningar finns ej. Sockenskräddare Karl Sandqvist befann sig på Attarp morddagen i juni 1845 (s.k. Attarpsmordet), han blev därefter inkallad till tinget som vittne, han var emellertid aldrig misstänkt. Ur kommunalstämmoprotokoll 1863: Sockenskräddare Sandqvist från Lilla Svinhaga som genom oförvållad eldsvåda natten till den 3:e dennes förlorat allt vad han äger, erhöll tillstånd att genom lista insamla frivilliga gåvor i penningar eller andra förnödenheter, såsom hjälp att uppföra ny byggnad.