Backstugan 164 Kvarnäng

under Lilla Svinhaga i Svinhaga/Sjöviks rote

Ur kommunalstämmoprotokoll 1892, skomakaren Karl Gustafsson i Qvarnängs anhållan om fattigunderstöd lämnades utan avseende