Backstugan 158 Dylyckan

under Lilla Svinhaga i Svinhaga/Sjöviks rote

Smeden Enok Lund begärde 1869 hjälp av socknen för att flytta stugan. Begäran avslogs, då jordägaren ansågs skyldig att verkställa förflyttningen. Ur kommunalstämmoprotokoll år 1869.