Gården Lilla Svinhaga

under Svinhaga/Sjöviks rote

Eller enbart Svinhaga, då Stora Svinhaga bytt namn till Sjövik. Fanns 6 olika gårdar vid mitten av 1800-talet.