Soldattorpet 56 Bäckaryd

under Flaskebo i Svinhaga/Sjöviks rote

Dragontorpet No 43 Bäckaryd Rusthållet var aktivt 1709 - 1833 Läs vilka soldater som bott här. Det finns inga lämningar, byggnaderna har ev legat där Falköpingsvägen byggts. Sockenstämmoprotokoll 1854, Enkan Anna Catrina Larsdotter under Flaskebo får nedflytta till Fattigstugan och beviljades henne understöd vid fattigdelningen i socknen av tillgång. Se vidare Soldater och soldattorp i Bankeryd, Ulla Hallberg 1994