Gården Flaskebo

under Svinhaga/Sjöviks rote

Kallades 1534 Flaskaboda.

Flask är ett gammalt ord som betyder ”något som är kluvet eller delat”. Strax intill byn rinner Björnabäcken i en djup ravin mot sin väg till Vättern. Kanske har denna delning i naturen gett gården sitt namn?

Flaskebo har länge bestått av två gårdar.